Regulamin witryny podsuwam.pl

Publikowanie artykułów w serwisie podsuwam.pl
1. Zawartość tekstu powinna być zgodna z zasadami polskiej gramatyki i ortografii. Artykuły z rażącymi błędami nie zostaną opublikowane.
2. Treść publikacji winna mieć charakter informacyjny i być atrakcyjna dla czytelników.
3. Każdy tekst powinien być niepowtarzalny, zajmujący i przejrzysty dla czytelników.
4. Publikowane treści muszą mieć co najmniej 2500 znaków bez odstępów.
5. W artykule możliwe jest dodanie maksimum 1 linka w postaci URL lub brand.
6. Tekst i linki prowadzące do zewnętrznych domen nie mogą zawierać tematów niezgodnych z prawem oraz treści dla osób pełnoletnich.
7. Do wszystkich publikacji powinno się załączyć fotografię. Fotografia nie może łamać przepisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Zasady ogólne
1. Żeby móc kompletnie korzystać z bloga i zamieszczać w nim artykuły, trzeba wykonać darmową rejestrację.
2. Rejestracja w witrynie jest równoznaczna z przekazaniem zgody na reguły sprecyzowane w regulaminie.
3. Według przepisu 116 „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4.02.1994 r. zabronione jest kopiowanie i przedrukowywanie tekstów dodanych na blogu podsuwam.pl.
4. Twórca jest w pełnym stopniu odpowiedzialny za publikowany treść. Posiadacz serwisu nie odpowiada za straty będące wynikiem zastosowania się do artykułów opublikowanych na blogu.
5. Autor tekstu zawiadamia, że ma pełne prawa autorskie.
6. Treści nie mogą być dodawane na innych serwisach ani przed, ani po opublikowaniu ich na podsuwam.pl.
7. Publikacje, które nie realizują wymagań, zostaną odrzucone. Administrator strony zastrzega sobie możliwość odmowy bez podawania faktycznej przyczyny.
8. Na podsuwam.pl obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności administratora strony. Internauta wie, że blog ma charakter informacyjny, podobnie jak zamieszczane na nim felietony. Nie stanowią one rad ani instrukcji postępowania w sprecyzowanych warunkach. Zamieszczane artykuły pokazują przekonania ich autorów. Właściciel nie odpowiada za zawartość komentarzy wyświetlanych pod artykułami.